Er zijn verschillende manieren om principes uit te leggen. Vaak gaat het door middel van woorden en wordt er gecommuniceerd van hoofd naar hoofd. Dat heeft zijn waarde, maar is niet altijd toereikend om het gevoel aan te spreken. En juist dát ingewikkelde gevoel, wat soms zijn eigen waarheid heeft, dient bereikt te worden.

Vloermodellen zijn een middel om gevoel en verstand samen aan te spreken. Doordat je letterlijk op iets gaat staan, wordt het van jezelf en trekt het jezelf uit je hoofd naar je hart.

Deze vloermodellen worden door diverse mensen toegepast in de coachpraktijk, maar kan ook uitstekend ingezet worden andere context.

Te denken valt aan:

  • G-schema
  • Droom-model
  • Psalm 18:29,30 model
  • Weg van herstel
  • etc.